Företags hälsovård

samtal

massage

yoga

Mindfulness

Ta hand om din personal med hjälp av förebyggande friskvård!

Som arbetsgivare är du skyldig att ta hand om din personal och hjälpa till med rehabilitering vid sjukskrivning.
Stressrelaterad ohälsa ökar och är idag den största orsaken till långtidssjukskrivningar, behöver du hjälp med din personal så är jag specialiserad på utmattning och stressrelaterad ohälsa.

Förutom terapeutiska samtal erbjuder jag även massage, yoga och mindfulness. Så dina anställda kan få det de behöver för att förebygga sjukdom och sjukskrivning.

Vi sätter ihop en lösning som passar er personal.
Varmt välkommen att höra av dig om du vill veta mer!

Stressrelaterad ohälsa kan innebära stora kostnader för dig som arbetsgivare.
När en medarbetare blir sjukskriven förlorar du en medarbetare som har specifika arbetsuppgifter, ansvar på arbetsplatsen, specifik kunskap och speciella kundkontakter.
Att förebygga ohälsa och jobba med friskvård är lönsamt och ditt ansvar som arbetsgivare.

Google, Facebook och Twitter har gjort det länge…
använt sig av mindfulness på arbetsplatsen.

Det finns mycket att vinna genom att ta hjälp av mindfulness och återhämtingsterapi.
Tex. bättre resultat, effektivare arbete, mer kreativitet, mer fokus, förbättrat beslutsfattande, effektivare och tydligare kommunikation, ökad förmåga att vara innovativ, ökad motståndskraft mot stress, lättare för att anpassa sig till förändringar, starkare team och ledare, ökat allmänt välbefinnande.

Ta hand om din personal, precis som övriga tillgångar
Hur tar du hand om företagets övriga tillgångar?
Bilar tvättas, servas, fylls på med rätt drivmedel, maskiner kalibreras, datorer hålls uppdaterade.
Personalen behöver också tas om hand på rätt sätt.

Jag har personlig erfarenhet och bred kunskap i stresshantering, utmattning och återhämtning.I grunden handlar det om balans i tillvaron.

Jag hjälper er gärna!

online-g6548708ab_1920
joanna-kosinska-478198-unsplash-lg-crp-cm

Företagshälsovård

Massage:  Svensk Klassis massage, behandlande och förebyggande. Stressreducerande.

enskilda samtal:  Terapeutiska/ coachande samtal med återhämtning och mindfulness som grund. För att förebygga och hjälpa vid stressrelaterad ohälsa.

mindfulness kurs:   Ex. 8 träffar varannan vecka, mindfulness som hjälp i arbetet och privat. Enkla minfulla uppgifter mellan träffarna.

Yoga:  Återhämtningsyoga passar alla. En yogaform som bryter stagnation och blandar dynamiska rörelser med stilla positioner.

Maria Larsson: Återhämtningsterapeut®, Återhämtingsyoga lärare®, massör bla.

Boka här:  Kontakta mig så kommer vi överens om vad ni behöver på er arbetsplats. Förslag och offert på förfrågan.

Släpp taget om ditt sinne & Var uppmärksam. Stäng öronen & lyssna!

– Rumi –