Homeopati för djur

kattsnuva

ledbesvär

Ryggskott

magsjuka mm

Homeopati fungerar bra även på djuren och deras besvär. Alltifrån kattsnuva, ledbesvär, halsinfektioner och allvarligare tillstånd. Vid allvarliga tillstånd rådfråga alltid veterinär.

Ett besök för djur tar ca 30 min, jag vill gärna prata med/ ha kontakt med den som sköter om djuret. Då djuret inte själv kan uttrycka sig så är det viktigt att få en bild av eventuella förändringar i beteende av någon som känner djuret väl.

I en akut behandling krävs lite tätare kontakt då symptomen och därmed det homeopatiska läkemedlet ofta skiftar under läkeprocessen. Är det en mer kronisk behandling kan det gå längre tid mellan uppföljningarna max 10 veckor.

online-g6548708ab_1920
joanna-kosinska-478198-unsplash-lg-crp-cm

Homeopati | Djur

Tid:   30 min.

pris:   400:- + 150:-/läkemedel

var:   Zoom, FaceTime, telefon.

Återbesök:   Vid akuta besvär hörs vi av dagligen via sms/mail. Vid långvariga besvär var 10:e vecka.

Homeopat:   Maria Larsson

Homeopathy cures a larger percentage of cases than any other method of treatment and is beyond all doubt safer, more economical, and the most complete medical science

– Mahatma Gandhi –