Homeopati Vid akuta besvär

förkylning

Influensa

Ryggskott

magsjuka mm

Homeopati fungerar bra även vid akuta nyss uppkomna symptom som tex: förkylning, influensa, ryggskott, magsjuka, vrickningar/stukningar, muskelsträckningar, urinvängsinfektion, öron & halsinfektioner mm.

Ett besök för akuta besvär tar ca 30 min då vi bara tittar på den akuta situationen med de akuta besvären.
I en akut behandling krävs lite tätare kontakt då symptomen och därmed det homeopatiska läkemedlet ofta skiftar under läkeprocessen.
Akuta besök är alltid vi via zoom, FaceTime eller telefon, så att du inte behöver ta dig någonstans.
Ser man att det är återkommande akuta besvär kan det rekommenderas att man bokar tid för att också titta på kroniska besvär och helheten. När man läker akuta åkommor med homeopati läker man också en del av sin kroniska belastning. Så det är alltid värdefullt att använda homeopati vid akut sjukdom.

online-g6548708ab_1920
joanna-kosinska-478198-unsplash-lg-crp-cm

Homeopati | akut

Tid:   30 min.

pris:   400:- + 150:-/läkemedel

var:   Zoom, FaceTime, telefon

Återbesök:   Vi hörs av dagligen via sms/mail

Homeopat:   Maria Larsson

Homeopathy cures a larger percentage of cases than any other method of treatment and is beyond all doubt safer, more economical, and the most complete medical science

– Mahatma Gandhi –